Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Nåde»

Tap 4:57

Det e sant som det e sagt
livet gir og livet tar
her e me ennå underlagt
store spørsmål uten svar
me leite, får og finne
møkje fint og nåke skrap
me kjempe og me vinne
men lir vel så månge tap

Det e så lett å ta for gitt
at ein alltid har det ein har fått
og at det for evig ska vær
som det e når ein har det godt
at du ein dag ska bli borte
kan eg kje ta innøve meg
eg har trening i å tapa
men eg må ikkje mista deg

Det e sant som det e sagt
livet gir og livet tar
her e me ennå underlagt
store spørsmål uten svar
me leite, får og finne
møkje fint og nåke skrap
me kjempe og me vinne
men lir vel så månge tap

Me søke mål og meining
og kave for å bli sett
me trenge te å kjenna oss trygge
og veta forskjell på galt og rett
og me trenge te kverandre
og eg – eg trenge deg
eg har trening i å tapa
men du må ikkje tas ifrå meg

Eg vet at alt går øve – alt ska ein gong gå tapt
me vende tebake te støvet – sånn e det laga og skapt

Det e sant som det e sagt
livet gir og livet tar
her e me ennå underlagt
store spørsmål uten svar
me leite, får og finne
møkje fint og nåke skrap
me kjempe og me vinne
men lir vel så månge tap