Bjørn Eidsvåg

For pressehenvendelser ta kontakt med Siri Hjelmbrekke Hveem: siri@sesong1.no

For booking ta kontakt med Ole-Petter Berger: ole-petter@quint.no

Tekst-, note- og rettighetsspørsmål rettes til Marian Lisland: marian@quint.no

For alle andre henvendelser, send en e-post til følgende adresse: siri@sesong1.no