Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Nåde»

Slutt 4:11

Så drist eg meg te å spør
koss e nå detta her
når hjertas siste slag har slått
ka e det då som skjer
e det bare slutt
og ka e i så fall det
ka e ingenting
kan me begripa ka det e

Eller e det nåke
som alltid vil vara
det besta og finaste i oss
det me ikkje kan forklara
det må vær lov å håpa på
at slutt ikkje e slutt
eller blir linjå te alt me kjenne
simpelthen bare brutt

Eg vet kje ka eg tenke
eg vet kje ka eg trur
men liding e det nok av
i den verden me nå bur
eg ønske meg nåke fint
eg ønske meg nok fred
og at me alle ska vær glade
og lik oss der me e

Så drist eg meg te å spør
koss e nå detta her
når hjertas siste slag har slått
ka e det då som skjer

Eg vil kje bæras av ein storm
eg vil bæras av ein bris