Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Til alle tider»

Kort visitt 4:15

I florlett morgentåka
med graset kledd i sølv
skrike det ei måka
og skremme opp et føll
Eg sitte ner me elvå
hos ein gammal mann
han har sotte her svært lenge
og litt sørgmodig seie han:

Så du vil bli fri
og har dårlig tid
mmm
går det an? :/

Fra deg sjøl min venn
blir du aldri fri
- dine tankar din angst
- din sorg og fantasi
For frihetens grenser
bere navnet ditt
og du – du e bare
på veldig kort visitt

Så du vil bli fri
og har dårlig tid
mmm
går det an?