Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Til alle tider»

D-e-å-å leva 0:49

Fri – med ett så vet du ka du vet
Fri – med ett så ser du det du lenge har sett
Fri - det e og å leva
Fri - det e og å leva

Fri – hjerta kan banka og blodet brusa
Fri – du legge vekk håve og lar humlå susa
Fri - det e og å leva
Fri - det e og å leva