Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Tapt uskyld»

Tilgi 4:00

Vårt ærend va’kje alltid lika godt
visst har me tura fram som gale
og ganske ofta misforstått
og våre svik e kolossale
me glømte å tjena og valgte heller makt
og gjor’ fordommar te teologi
månge stolte kulturar blei ødelagt
og me trudde me satte dei fri

Tilgi din kirke Gud
me gjekk oss vill
i jaget itte makt og ære
me lekte deg
og dreiv med dobbeltspill
me blei sjøl offer for begjæret

Vårt ærend e’kje alltid lika godt
me fekte rundt oss med bokstavar
det e framleis møkje me har misforstått
og frie folk blir stadig slavar
kjærleiken e vanskelig for den sette fri
og då miste ein lett kontroll
det e lettare å gjør redsel te teologi
enn å gi seg kjærleiken i vold

Tilgi din kirke Gud
me går oss vill
i jaget itte makt og ære
me leke deg
og drive’ dobbeltspill
blir stadig offer for begjæret