Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Rundt neste sving»

Øveleva 3:12

dei har prøvd seg før
men klarte kje å vinna
så lenge me e i live har dei kreftene tapt
detta ska me bare ut av
den veien ska me finna
te det e me rusta – te det e me skapt

me ska øveleva
me vet at det vil kreva
møkje strev og møye
det får kje vær så nøye – me ska øveleva

me har møtt verre ting
og me har klart det
det har sett svart ut, men me fant ein vei
me ska løft oss – opp og stå
og det litt snart det
livsviljen e sta – livsviljen e seig

me ska øveleva
me vet at det vil kreva
møkje strev og møye
det får kje vær så nøye - me ska øveleva
me ska øveleva