Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Pust»

Svart måne 4:17

det va kje sånn det sko gå
detta va kje forutsett
me blei vel advart nå og då
det e kje lett å gjør retrett
det e kje heilt uvanligt
å foretrekka det som e lett

månen e svart - solå e rød
i himlen e det dørgande tyst
dommen e felt – nå ska me blø
Lucifer sko me aldri ha kysst
men me gjor det, og det med grådig lyst

lenger opp og lenger fram
høge mål og store fart
månge offer – ingen skam
nye landskap – nye kart
når ein søke lykken
så jobb ein gjerna kynisk og hardt

månen e svart - solå e rød
i himlen e det dørgande tyst
dommen e felt – nå ska me blø
Lucifer sko me aldri ha kysst
men me gjor det, og det med grådig lyst

me forgifta brystet som amma oss
og hadd ikkje vett te å skamma oss
me henga oss te det som bryte ner
nå e apokalypsen her

me forgifta brystet som amma oss
og hadd ikkje vett te å skamma oss
me henga oss te det som bryte ner
nå e apokalypsen her

månen e svart - solå e rød
i himlen e det dørgande tyst
dommen e felt – nå ska me blø
Lucifer sko me aldri ha kysst
men me gjor det, og det med grådig lyst