Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Landet lenger bak»

Halleluja 4:01

Jord og himmel
og alt som lever gi ære
Du som skaper,
du evig Herre skal være
Gi oss mot til å hengi oss til det gode
Gi oss visdom så vi kan verne vår klode
imot alt som vil bryte ned
Gi oss vilje til fred

Halleluja halleluja halleluja
halleluja halleluja amen