Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Inn for landing»

Fremmede har fortært din kraft 3:53

Du sier du er lykkelig
du har jo alt du trenger
du dyrker privatlivets lune fred
din hygge har kostet deg penger
du holder avstand til andre
slipp dem ikke for nær
det er tryggest å isolere seg
det fikk du tidlig lære

Fremmede har fortært din kraft
men du vet det ikke
ditt hår er for lengst blitt gråsprengt
men du vet det ikke

De unge av i dag bekymrer deg
deres holdning gjør deg utrygg
de vil rive ned det du bygget opp
det de snakker om skremmer
Du skjønner det ikke, de har det jo bra
de har jo alt det de trenger
Så sitter du der med ditt album og blar
og ser at de små engang smilte til far
nå smiler de ikke lenger

Fremmede har fortært din kraft
men du vet det ikke
ditt hår er for lengst blitt gråsprengt
men du vet det ikke

Se liljene på marken
hvis det er noen igjen
selv ikke Salomo i all sin prakt
var kledd som en av dem
Livet er mer enn maten
og mer enn dine klær
Livet ditt har innhold
finn ut hva det er

Fremmede har fortært din kraft
men du vet det ikke
ditt hår er for lengst blitt gråsprengt
men du vet det ikke