Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Inn for landing»

For ham er vi alle like 3:08

De fromme forlot han da han viste seg blant tiggere og horer
Det passet seg visst bedre å ha omgang med de rike og store
Men Jesus var blitt sendt av Gud
for ingen hadde holdt hans bud
Han skulle gi oss alle liv

Ja, for ham er vi alle sammen like
både fattige og rike
vi skal dømmes
alle har syndet
men likevel vet vi
vi kan alle bli Guds barn

Er vi som de skriftlærde og tror vi kan nå målet ved å streve
Tror vi at bare de som har en plettfri moral skal få leve
Men røveren på korset, da
fikk han ikke komme, hva
til paradis slik Jesus sa

Ja, for ham er vi alle sammen like
både fattige og rike
vi skal dømmes
alle har syndet
men likevel vet vi
vi kan alle bli Guds barn

La oss bare innse at det hjelper ingenting hva vi presterer
Gud skal ikke dømme oss på grunnlag av hvordan vi lever
Tro alene frelser oss
Jesus døde på et kors
for at vi skal bli hans barn

Ja, for ham er vi alle sammen like
både fattige og rike
vi skal dømmes
alle har syndet
men likevel vet vi
vi kan alle bli Guds barn