Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Dansere i natten»

Hvor er du? 4:33

Så du beskylder meg for svik og unfallenhet?
så du beskylder meg for mangel på kjærlighet?
så min hånd er for kort og min styrke for liten?
Hvor er det så du har plukket din viten?

Menneske, menneske - hvor er du nå?
Menneske, menneske - hvor vil du gå?
Jeg spilte fløyte, men ingen danset,
sang sørgesanger, men ingen stanset.

Du svindler og lyver og gjør loven til latter
du torturerer og dreper for å samle deg skatter
du vil ikke fred - du sloss for å få makt
du gjør det for meg har du til og med sagt

Menneske, menneske - hvor er du nå?
Menneske, menneske - hvor vil du gå?
Jeg spilte fløyte, men ingen danset,
sang sørgesanger, men ingen stanset.

Du tar fra de som sulter og gir stener for brød
og kneler fromt i bønn for mennesker i nød
du misbruker mitt navn for å oppnå gunst og ære
troløse- troløse - når vil du lære?

Menneske, menneske - hvor er du nå?
Menneske, menneske - hvor vil du gå?
Menneske, menneske - hvor er du nå?
Menneske, menneske - hvor vil du gå?