Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Dansere i natten»

Håp 4:24

Håpet tar de aldri fra oss
vi gir aldri opp
kosmos finnes midt i kaos
vi gir aldri opp
En liten gnist kan sees i mørket
vi gir aldri opp
Det kommer regntid etter tørke
vi gir aldri opp

Fredstanker, framtid og håp
er drømmen om oss :/:

Liv blir død. men død gir liv
vi gir aldri opp
avmakten gir perspektiv
vi gir aldri opp
Vi syns vi fant, men vi var funnet
vi gir aldri opp
ved nederlaget har vi vunnet
vi gir aldri opp

Fredstanker, framtid og håp
er drømmen om oss :/:

Håpet tar de aldri fra oss
vi gir aldri opp
kosmos finnes midt i kaos
vi gir aldri opp
Vi driver fram på opprørt hav
vi gir aldri opp
ved kraften fra den tomme grav
gi oss aldri opp

Fredstanker, framtid og håp
er drømmen om oss :/: