Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Dansere i natten»

Et, drikk og vær glad 4:12

Et, drikk og vær glad
Har du det bra e det bra
Slit og strev kan gjør blind
Det e jag etter vind

Eg har prøvd det mesta
vore fattig, vore rik
Eg har sørga, eg har festa
eg har prøvd trufasthet og svik
Nåke gjorde vondt
og nåke gjorde godt
Det e svært begrensa
ka eg har forstått
Alt e forgjeng'ligt
her på Guds jord
Tebake står bare et enkelt visdomsord;

Et, drikk og vær glad
Har du det bra e det bra
Slit og strev kan gjør blind
Det e jag etter vind