Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Dansere i natten»

Det blir så kaldt 4:08

Me drog i sammen, du og eg
Nå drar me kver vår veg
Nå drar me kver vår veg
Me ga kverandre all vår kraft og tru
Nå står eg her, og der går du
Nå står eg her, og der går du

Me fant oss sjøl, men på kvert vårt sted
Andre va bedre å snakka med
Andre va bedre å snakka med
Du va'kje den eg ville du sko vær
Eg va'kje lenger den som sto deg nær
Eg va'kje lenger den som sto deg nær

Det blir så kaldt når varme kjensler dør
Det blir så mørkt når bålet blir te glør
Det blir'kje musikk når gitaren mangler strenger
Det blir så einsamt når ei seng blir te senger