Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Dansere i natten»

Dansere i natten 5:12

Lammet av konflikten mellom lyst og plikt
sniker vi oss fram på brede stier
redde for kreft og hjertesvikt
Alle snakker - alle tier
Nå skal vi gjøre det vi syns vi ikke bør
aldri mer: men vi har gjort det før
I ly av natten når vi vårt mål
Vi løfter våre beger i skyggenes skål

Dansere i natten,
uten ansikt, uten navn
Dansere i natten
ordløs lengsel, uklart savn

Rådvill av dilemmaet mellom jeg og vi
stikker vi oss bort blant moralister
Frihet finnes bare i drøm og fantasi
profitten rår, vi er statister
Andre får ansvar for kontroll og disiplin
brød og sirkus blir vår medisin
Vi nekter å høre - vi vil ikke se
vi vil vite minst mulig - vi vil ha fred

Dansere i natten,
uten ansikt, uten navn
Dansere i natten
ordløs lengsel, uklart savn

Slitne av vår egen tilkortkommenhet
fortvilet over tapte illusjoner
forklarer vi bort vår samvittighet
og dreper alle drømmer og visjoner
Vi kaster oss i fanget på vår sjølforakt
med tusenvis av bomber beviser den sin makt
Vi satser store summer på undergang og død
Natten tar i mot oss og vil skjule vår nød

Dansere i natten,
uten ansikt, uten navn
Dansere i natten
ordløs lengsel, uklart savn