Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Dansere i natten»

Ansikt til ansikt 5:01

Eg har gått rundt i nåttå og nekta å sjå
ansikt til ansikt
ansikt til ansikt
Men dagen har komt og avslørt meg nå
skremmande utsikt,
skremmande utsikt

Det eg har sett har gjort meg motlaus og fortvila
på min egen ondskap går det ikkje an å tvila
Men dette kan'kje ver' heile sannheten om meg
La meg sjå det gode, la meg sjå min flik av deg

Sei at eg kan elska, vera god, og gi
Fyll meg med din nåde, gje meg mot og gjer meg fri

Vis meg at eg e'kje berre ondskapens trell
Det vil nok gjer godt, men eg e redd likavel
For min ondskap har eg kjent og eg har tålt det eg har sett,
men å godta at eg kan elska trur eg ikkje vil bli lett

Sei at eg kan elska, vera god og gi.
La meg sjå min godhet
ansikt til ansikt
ansikt til ansikt…