Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «De beste»

Fly, barn, fly 5:18

Å, så fint de lekte sammen
De stakk seg bort og gjor’ ulovlige ting
De trosset forbud, de trosset skammen
De fløy arm i arm med hver sin ving
Gjemt bort i kroker, kott og under bord
fant de opp språket som ikke trenger ord
De fløy over gjenlåste porter
De sprang som lettbente hjorter

Fly, barn, fly
til Soria Morias slott
Fly like til Paradis
Fly og ha det godt

En dag tar leken slutt
med rynker i pannen går de hver til sitt
En liten pike, en liten gutt
blir tatt av skammen for de lekte litt
De møtte noe de ikke forsto
de var uten ord, de levde, de lo
De våknet som voksne i samme båt
fant ordene igjen og gråt

Fly, barn, fly
til Soria Morias slott
Fly like til Paradis
Fly og ha det godt

Syng, barn, syng
Syng i dur, syng i moll
Syng like til Paradis
Syng bort alle troll

De søkte en tilhørighet de aldri kunne få
De søkte en helhet bare drømmer kunne nå

Fly, barn, fly
til Soria Morias slott
Fly like til Paradis
Fly og ha det godt

Syng, barn, syng
Syng i dur, syng i moll
Syng like til Paradis
Syng bort alle troll