Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Bakerste benk»

Se hvor de elsker hverandre 4:33

Sangen min er ikke ny, budskapet tør være kjent
jeg er kanskje banal, eller sentimental
når jeg spiller på gamle poeng og kjente refreng
Det handler om Mesterens ord
om å elske sin søster og bror

/:Se hvor de elsker hverandre!:/

Det var en frimodig, ung mann som bekjente
sin Frelser og Gud
han var litt original og ganske radikal
Han kom på kant med de fleste i vår kirke
når det gjaldt sitt politiske virke
Han ble mobbet med stor nidkjærhet
det var tvil om hans integritet

/:Se hvor de elsker hverandre!:/

En kvinne ble viet til prest, hun hadde tryglet
og bedt til sin Gud
at gjorde hun galt mot det Han hadde talt
så måtte Han klart si et nei
men hun hadde fått fred for sin vei
Men i kampen for rett-troenhet
ble hun utstøtt av lut(h)er kjærlighet

/:Se hvor de elsker hverandre!:/

Eksempler i fleng kunne gis på folk
som er blitt ekskludert
med iver og flid - i den hellige strid
Jeg ønsker ikke fred framfor alt
men hvordan kan vi glemme så totalt
apostlenes og Mesterens ord
om å elske vår søster og bror?

/:Se hvor de elsker hverandre!:/
/:Kom, la oss elske hverandre!:/