Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Bakerste benk»

Me visste kim du va 4:21

Me visste kim du va og kor du kom fra
- me såg det på deg
Det gjekk rykter om deg og om ting du gjorde
- folk va heilt i frå seg
Så kom du inn i by’n og og folk flokka seg rundt deg
- dei ville sjå deg
Du va kjendis og du hadde ingenting imot det
- me såg det på deg

Om du berre hadde heldt deg til tricks
og vanlege lurerier
om du berre hadde vore ein av dei
som for med store ord og profetier
- tru meg – då sko me ikkje gjort deg noke

Her kom du og du hevda du va meir enn en trollmann
- du va altfor ekstreme
Du sa at du va Gud – at du va menneskjesonen
- du blei reina problemet
Du sa at du var lyset og du ville gje oss livet
- hvis me trudde på deg
men me visste kor du kom frå - du va ein nasarear
- det såg me på deg

Om du berre hadde heldt deg til tricks
og vanlege lurerier
om du berre hadde vore ein av dei
som for med store ord og profetier
- tru meg – då sko me ikkje gjort deg noke

Du gjorde mange gode ting og sa så møkje fint
- me hadde møkje å læra
men det at du va Gud og at du kunne frels' oss
- det kunne du latt vera
Det e grenser for kor møkje ein mann kan akseptera
- me forstår'kje koss du kunne
komma her og påstå at du kjente våre hjerter
- at me va rett og slett vonde

Om du berre hadde heldt deg til tricks
og vanlege lurerier
om du berre hadde vore ein av dei
som for med store ord og profetier
- tru meg – då sko me ikkje gjort deg noke

Du sa at du va konge, men du hadde'kje soldatar
- kor e logikken?
Du sa at du va mektig, men du va for å vaska føter
- va det ein del av taktikken?
Me va vel litt for harde då me nagla deg til krossen
- me hadde vel panikken
og nå seie dei du leve, men sånt skjer jo ganske sjeldent
- ifølge statistikken