Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Bakerste benk»

Kvifor har du så lita tru 3:06

Kvifor har du så lita tru?
Kvifor er du engsteleg?
Kvifor vil du frå meg snu
og alltid gå din eigen veg :/

Det blåste opp til uvêr
båten var ikkje stor
venene vart redde
men sjøen stilna på mitt ord

ref: /:Kvifor har du så lita tru?…:/

Marta gret då ho såg meg
ho sa: Bror min døydde i natt
Jesus, du kjem for seint.
Men av meg fekk han livet att

ref: /:Kvifor har du så lita tru?…:/

Eg er større enn di redsle og tvil
dine grenser og spekulasjonar
Eg er større enn di tru og di von
dine meiningar og konklusjonar

ref: /:Kvifor har du så lita tru?…:/