Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Allemannsland»

Tilgi meg 3:39

Sko gjerne vore snill
lojal og sann
det går’kje alltid som ein vil
for ein vanlege mann
det eg vil blir’kje gjort
mens det eg ikkje vil skjer fort
ka eg egentlig vil eller ønske' då?
det e’kje lett å forstå

ref: Tilgi meg
eg sko’kje ha gjort det
omforlatels’
ska’kje gjør det igjen
hvis du vil
ska eg holda meg borte
men vær så snill
la meg forbli din venn

Eg har angra før
gang på gang
eg vet ka eg bør gjør
men viljen slår seg vrang
det sko bli bedre ittekvert
det e’kje møkje eg har lært
som et barn i voksenham
ture eg fram

Eg tar gjerna konsekvensene
av det eg har gjort
eg e ansvarlige og voksen nå
men kan eg sleppa unna
og gjømma meg bort
e eg redd for at eg gjør det – då

Tilgi meg (x4)

ref: Tilgi meg…