Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Allemannsland»

Sånn som oss 3:25

E du redd for å miste maskå
e du redd for at me ska se
redd for ikkje å vær god nok
redd for ikkje å strekka te
e du redd for å bli avslørt
og for at me ska se akkurat det
då e du sånn som oss
då e du sånn som me e

Då e du sånn som me e
då e du sånn som oss
du vet litt om ka fred e
men mere om å sloss
då bryte du snart fatsgrenså
på vei te ensomhet
og at kortidsvinning e langtidstap
det e det du som vet

Bere du på lengsler
på tap og nederlag
og bere du på drømmar
om ein ny og bedre dag
men syns tidå flyr ifra deg
det e så lite som kan skje
då e du sånn som oss
då e du sånn som me e

Det du trudde va ingenmannsland,
e allemannsland, min venn
i det å komma te kort
kjenne alle seg igjen

Då e du sånn som me e
då e du sånn som oss
du vet litt om ka fred e
men mere om å sloss :/:
og då kjenne du deg sliten
men du trur du står han av
og du vet du trenge trøst
møkje mer enn nye krav