Bjørn Eidsvåg

Tilbake til «Allemannsland»

I en natt 3:40

I en natt så klar og kald,
av en ung og tapper mor,
i en krybbe, i en stall
fødtes håpet til vår jord.
Så umerkelig, - så stille,
byens gater helt forlatt.
Ingen opptog for den lille.
Lyset kom en vinternatt

Gjeterne satt rundt sin grue,
skremtes opp av lys og lyd.
Himlen stod i veldig lue.
Engler sang om fred med fryd:
Ikke frykt, vær ikke redde,
Gud er kommet til vår jord.
Nå i natt var det det skjedde.
Gå til barnet og hans mor

I det stille, til de små,
bringer Jesus håp og fred.
Og han kommer, da som nå,
fra sin himmel til oss ned.
Julenatt med lys og glede
minner oss om Gud som kom.
Evig er han her til stede.
Nå står grav og krybbe tom